از نظر قانون هرگونه تغيير در وضعيت وسيله نقليه تخلف بوده و شامل پرداخت جريمه مي باشد و استفاده از هر نوع لامپي جز لامپ هالوژن ٥٥ وات استفاده شده توسط كارخانه غير استاندارد بوده و شامل جريمه خواهد شد حتي در خصوص استفاده از لامپ هاي هالوژن با رنگ نوري زرد و يا سفيد كه بيش از ٥٥ وات باشد و نور بيش از حد داشته باشد طبق قانون بر خورد خواهد شد.

همانطور كه مشخص است از نظر نيروي انتظامي حتي لامپ هالوژن ١٠٠ وات زرد رنگ نيز مي تواند شامل پرداخت جريمه شود.
از اين رو استفاده از هدلايت، زنون زرد رنگ و … هيچ تاثيري در مجاز بودن استفاده از نور بيشتر براي خودرو ندارد.

همچنين خودرو هاي وارداتي كه به صورت فابريك كارخانه داراي زنون مي باشند نيز شامل پرداخت جريمه مي شوند.

اين موضوع در مورد شيشه دودي نيز صدق مي كند. از نظر نيروي انتظامي داخل خودرو به راحتي مي بايست قابل رويت باشد و استثنايي براي خودرو هايي كه بصورت فابريك شيشه آنها به نحوي دودي باشد كه داخل خودرو كاملا قابل رويت نباشد وجود ندارد.