امروزه در خودرو های مدل بالاتر از نوعی سیستم برق موسوم به مالتی پلکس استفاده میشود این سیستم برق به طور کلی با هرگونه تغییر و تعویض قطعات برقی خودرو مثل لامپ به جز لامپ فابریکی مخالف است و درصورت استفاده از هر گونه هدلایت یا زنون از طریق تفاوت در وات مصرفی متوجه این تغییر شده و ECU به سرعت ارور میدهد و یک یا هر دو لامپ را خاموش میکند.
حال به زبان ساده  کاری که کنباس میکند این است که وات مصرفی زنون شما را مطابق با استاندارد تعریف شده برای ECU آن خودرو تنظیم میکند و ECU خودرو متوجه هیچ گونه جایگزینی و تغییری در لامپ خودرو نمیشود در نتیجه شما میتوانید به راحتی از زنون کنباس دار روی خودروی خود استفاده نمایید.